Popularne teme:

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.
Artur Šopenhauer

37 6
Artur Šopenhauer citati

Hej to nije sve!