Popularne teme:

Bogastvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo, to smo žedniji.
Artur Šopenhauer

10 2
Artur Šopenhauer citati

Hej to nije sve!