Popularne teme:

Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra.
Momo Kapor

5 3

Hej to nije sve!