Popularne teme:

Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.
Đorđe Balašević

44 2
Đorđe Balašević citati

Hej to nije sve!