Popularne teme:

Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti.
Otac Tadej

5 0
Otac Tadej citati

Hej to nije sve!