Popularne teme:

Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.
Otac Tadej

57 3
Otac Tadej citati

Hej to nije sve!