Popularne teme:

Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao.
Otac Tadej

54 3
Otac Tadej citati

Hej to nije sve!