Popularne teme:

Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao.
Otac Tadej

63 4
Otac Tadej citati

Hej to nije sve!