Popularne teme:

Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja.
Paulo Koeljo

2 0
Paulo Koeljo citati

Hej to nije sve!