Popularne teme:

Sve vreme učim o mojim lilitima, o limitima mojeg tela, o psihološkim limitima. To je moj život.
Ajrton Sena

2 0

Hej to nije sve!