Popularne teme:

Ako je Bog na vašoj strani, sve postaje čisto i jasno.
Ajrton Sena

12 1
Ajrton Sena citati

Hej to nije sve!