Popularne teme:

Želiš nešto moje? Zauvek. Da li bi prezime moglo da posluži.
Đorđe Balašević

39 1
Đorđe Balašević citati

Hej to nije sve!