Popularne teme:

Moj dom je tek maleni svitac na nebeskoj pučini, a ja sam na ovoj planeti da srećnom te učinim.
Đorđe Balašević

27 5
Đorđe Balašević citati

Hej to nije sve!