Popularne teme:

Cela priroda liči na jedan klavir, na kome su stvorenja u stvari dirke. Koje se god dirke čovek dotakne, čuje eho svoje duše.
Nikolaj Velimirović

1 0
Nikolaj Velimirović citati

Hej to nije sve!