Popularne teme:

Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!
Nikolaj Velimirović

5 3
Nikolaj Velimirović citati

Hej to nije sve!