Popularne teme:

Svi su jaki muškarci udareni nekim kobnim slepilom. Prebijaju se a da ni sami ne vide o što ni kako, lome se strasno i uništavaju konačno, svaki na svoj način. Što je ko jači, to je njegovo slepilo veće.
Ivo Andrić

10 1
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!