Popularne teme:

Dok se dani polako izmenjuju, okrenimo se jedno drugome u tihoj naklonosti, prošetajmo u miru do ruba starosti.
Egipatska poslovica

2 0
Egipatska poslovica citati