Popularne teme:

Ljubav je jedna vrsta bolesti, ko nije bolovao - ne zna šta je.
Stendal

7 1

Hej to nije sve!