Popularne teme:

Ljubav je jedina strast koja se plaća novcem što ga sama stvara.
Stendal

3 3

Hej to nije sve!