Popularne teme:

Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih.
Stiv Džobs

2 0
Stiv Džobs citati

Hej to nije sve!