Popularne teme:

Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili.
Matija Bećković

6 1
Matija Bećković citati

Hej to nije sve!