Popularne teme:

Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.
Ljiljana Habjanović-Djurović

15 1
Ljiljana Habjanović-Djurović citati

Hej to nije sve!