Popularne teme:

Da bi nas neko voleo, moramo se izobličiti koliko je potrebno da se uklopimo u njegovu sliku o nama. Inače je on razočaran, i oseća se izdanim.
Ljiljana Habjanović-Djurović

17 3
Ljiljana Habjanović-Djurović citati

Hej to nije sve!