Popularne teme:

Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično.
Milica Jakovljević MIR-JAM

24 1
Milica Jakovljević MIR-JAM citati

Hej to nije sve!