Milica Jakovljević MIR-JAM

(22. 4. 1887 - 22. 12. 1952)
O autoru
Detinjstvo i  mladost provela je u Kragujevcu, a nakon Prvog svjetskog rata preselila se u Beograd. Novinarsku karijeru je započela u beogradskim 'Novostima', a nastavila u 'Nedjeljnim ilistracijama'. Pod pseudonimom Mir Jam objavila je više ljubavnih priča i romana.

Milica Jakovljević MIR-JAM je rekao