Popularne teme:

Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.
Milica Jakovljević MIR-JAM

8 0
Milica Jakovljević MIR-JAM citati

Hej to nije sve!