Popularne teme:

Srce je kao dete: ono se nada onome sto želi.
Turska poslovica

5 0
Turska poslovica citati