Popularne teme:

Ljudi će se uvjeriti u tvoje argumente, tvoju iskrenost i tvoju ozbiljnost jedino sa tvojom - smrti.
Alber Kami

6 1
Alber Kami citati

Hej to nije sve!