Popularne teme:

Zaljubljenici vide na svijetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svijet.
Platon

0 0

Hej to nije sve!