Popularne teme:

Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola svijeta, onda si zaista za žaljenje.
Herman Hese

4 0
Herman Hese citati

Hej to nije sve!