Popularne teme:

Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela.
Aristotel

7 1

Hej to nije sve!