Popularne teme:

U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa, i ako pored svega ne možemo razumijeti život kristala – to je ipak živo biće.
Nikola Tesla

5 0
Nikola Tesla citati

Hej to nije sve!