Popularne teme:

Očigledno smo gledali na svet sa različitih tačaka. Ili smo sa iste tačke gledali različite svetove?
Đorđe Balašević

52 5
Đorđe Balašević citati

Hej to nije sve!