Popularne teme:

Nasmešila si se i stala pričati ni o čemu, a ja sam osetio kako sam takvo što već dugo očekivao.
Rabindranat Tagor

2 1
Rabindranat Tagor citati

Hej to nije sve!