Popularne teme:

Samo sečem tu između redaka svog pisma, pod sjajem tvojih očiju, na dahu s tvojih usana kao kroz prekrasan, srećan dan.
Franc Kafka

0 0
Franc Kafka citati

Hej to nije sve!