Popularne teme:

Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom.
Imanuel Kant

4 0
Imanuel Kant citati

Hej to nije sve!