Popularne teme:

Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati.
Ernesto Če Gevara

7 0
Ernesto Če Gevara citati

Hej to nije sve!