Popularne teme:

Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe.
Konfučije

8 1

Hej to nije sve!