Popularne teme:

Nije tačno rečeno da je svaki čovjek kovač svoje sreće, tačno je, naprotiv, da je svaki čovjek kovač svoje nesreće.
Jovan Dučić

2 1

Hej to nije sve!