Popularne teme:

Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju
Aristotel

6 1

Hej to nije sve!