Popularne teme:

Lenština je uvek gladan.
Narodne poslovice

6 0
Narodne poslovice citati

Hej to nije sve!