Popularne teme:

Hiljade sveća se mogu zapaliti od jedne, a život te sveće se neće umanjiti. Sreća nikada nije umanjena kada je podeljena sa drugima.
Buda

29 1

Hej to nije sve!