Popularne teme:

Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom.
Buda

11 2

Hej to nije sve!