Popularne teme:

Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.
Ivo Andrić

6 0
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!