Popularne teme:

Religija, bila ona hrišćanska, hinduistička ili muslimanska, predstavlja najmoćniju silu na svetu.
Nelson Mendela

2 0
Nelson Mendela citati

Hej to nije sve!