Popularne teme:

Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira da li dolazi od crnog ili belog čoveka.
Nelson Mendela

3 0
Nelson Mendela citati

Hej to nije sve!