Popularne teme:

Ako je čovek pozvan da bude čistač ulica, trebao bi to učiniti jednako kao što je Mikelanđelo slikao, Betoven komponovao ili Šekspir pisao.
Martin Luter King

15 1
Martin Luter King citati

Hej to nije sve!