Popularne teme:

Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale.
Jovan Jovanović Zmaj

9 3
Jovan Jovanović Zmaj citati