Popularne teme:

Što je kriza dublja - ukus gledališta je plići. Lek nije televizijski, medicina je mešavina ekonomskog, socijalnopsihološkog i političkog oporavka.
Aleksandar Tijanić

3 0
Aleksandar Tijanić citati

Hej to nije sve!