Popularne teme:

Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast.
Đakomo Kazanova

10 1
Đakomo Kazanova citati

Hej to nije sve!