Popularne teme:

Mudri ljudi, ako se uspeju izvući iz neke ružne situacije, dobro će paziti da u nju ponovno ne upadnu.
Ezop

9 0

Hej to nije sve!